בדיקת שקיפות עורפית

בדיקת שקיפות עורפיתחשוב שתתבצע אצל מומחה אולטרסאונד

בדיקת השקיפות העורפית מתבצעת על סמך קריטריונים מוסכמים בינלאומיים וזאת על מנת להבטיח דיוק ומהימנות התוצאה המתקבלת. מעבר לבדיקת השקיפות העורפית, מתאפשרת כבר בשלב מוקדם זה בחינה כללית של התפתחות העובר וזיהוי מומים משמעותיים במידה וקיימים. במהלך הבדיקה ולאחריה תקבלי הסבר מפורט בנוגע לממצאי הבדיקה ותוצאותיה והמלצות בהתאם.  בסיום הבדיקה תקבלי סיכום בכתב של הבדיקה עבור הרופא המטפל וכן תמונות של העובר שלך בדו ובתלת מימד.

  1. דיקת השקיפות העורפית מתבצעת על סמך קריטריונים מוסכמים בינלאומיים וזאת על מנת להבטיח דיוק ומהימנות התוצאה המתקבלת. מעבר לבדיקת השקיפות העורפית, מתאפשרת כבר בשלב מוקדם זה בחינה כללית של התפתחות העובר.

    וזיהוי מומים משמעותיים במידה וקיימים. במהלך הבדיקה ולאחריה תקבלי הסבר מפורט בנוגע לממצאי הבדיקה ותוצאותיה והמלצות בהתאם. בסיום הבדיקה תקבלי סיכום בכתב של הבדיקה עבור הרופא המטפל וכן תמונות של העובר שלך בדו ובתלת מימד.

השראת תגובה

Loading...