סקירה מכוונת בחשד למום בעובר

במהלך ביצוע סקירת המערכות ובהמשך בעת ביצוע מעקבי גדילת העובר, עולה לעיתים חשד למום מבני בעובר או להפרעה באחד או יותר ממדדי הגדילה העובריים. ערכים לא תקינים בבדיקות הסקר הביוכימי עלולים גם הם להיות קשורים בהפרעה בהתפתחות מבנים מסוימים בעובר. דוגמא לכך הינה ערך מוגבר של החלבון העוברי (Alfa- feto- protein) הנמדד בסקר הביוכימי בשליש השני להריון. ממצא זה נקשר בסיכון מוגבר למומים פתוחים בתעלת השדרה (ספינה ביפידה) וכן למומים אחרים. ערך מוגבר של החלבון העוברי דורש סקירה מכוונת למח, עמוד השדרה, גדילה עוברית ועוד.

מטרת הסקירה המכוונת הינה אם כן לאשר או לשלול המצאות מומים ובמקרה של הדגמת מום לאפיין אותו בצורה מדויקת ומפורטת ככל שניתן. זאת על מנת לאפשר לך קבלת יעוץ מהימן יותר באשר למשמעות הממצאים עבור בריאות התינוק שייוולד.

סקירה מכוונת בחשד למום בעובר, מתבצעת במרפאתי תוך שימוש במכשור מתקדם ובידיים מנוסות באבחון וניהול ממצאים חריגים בעוברים. במהלך הבדיקה ולאחריה תקבלי הסבר מפורט על ממצאי הבדיקה ומענה לשאלות שיעלו במטרה לאפשר לך הבנה מיטבית של ממצאי הבדיקה ומשמעותם.

בסיום הבדיקה תקבלי דיסק ובו תיעוד הבדיקה כולל תמונות דו ותלת מימד ומכתב מסכם עבור הרופא המטפל עם פרוט הממצאים וההמלצות להמשך הברור. במידה וימצאו ממצאים חריגים בבדיקה יומלץ בדרך כלל המשך מעקב במסגרת מרכז שלישוני (בית-חולים) על מנת לאפשר יעוץ וטיפול רב-תחומי.

Loading...